Skip to content Contact Us
01 לגלות

יש לנו אתגר

אם אנחנו באמת רוצים להיות כנים עם עצמנו, אנחנו לא יכולים לומר שהחברה שלנו דוגלת בקיימות. מה שאנחנו כן יכולים לומר זה שבכל יום ויום אנחנו עושים עוד צעד קטן. אנחנו גם טוענים שהעולם הוא הבמה שלנו. זו הסיבה שאנחנו מאמינים שחובתנו היא לפחות לנסות להפוך אותו למקום טוב יותר. אנחנו לא רוצים לעשות רק כדי להיחשב ברי קיימא. קיימות היא תהליך מתמשך, דבר שלעולם לא ניתן להגיע אליו במלואו; אבל משהו שנראה בלתי אפשרי לא אומר שאנחנו לא צריכים לנסות אותו. לעולם לא ניתן להגיע לשלמות, אבל השאיפה להגיע אליה בכל מקרה תוביל לתוצאה טובה יותר. לתרום אומר שתמיד צריך להמשיך לשפר את העולם. תמיד תלכו צעד אחד קדימה ולעולם אל תסתפקו במחשבה שמה שאנחנו עושים זה מספיק.

02 אנשים

השינוי מתחיל כאן

פילנתרופיה היא מרכיב מרכזי ב-DNA של HOFF. אנו חולקים חזון של שינוי חיובי. תוכנית הפילנתרופיה שלנו כרוכה בלתת מעט בחזרה, להשמיע את קולם של מיעוטי היכולת ולקדם מחקר ותרבות. המטרה של כל הפעולות שאנחנו עושים היא להביא לשינוי משמעותי בחברה שלנו. מעשים קטנים מובילים לשינוי גדול.

03 כוכב לכת

בואו נתחייב לעולם

ב-HOFF ברור לנו עמדת המודעות והאחריות שלנו לגבי השפעת הפעילות שלנו. לכן אנחנו מנסים להפוך את כדור הארץ למקום טוב יותר כי העולם הוא הבמה שלנו. כדור הארץ לא שייך לבני אדם, בני האדם שייכים לכדור הארץ ועקבות המסע שלנו חייבות להיות על הכביש ולא בסביבה. כדי לגרום לזה לקרות, אלו הן חלק מהפעולות שאנו נוקטים כדי להפחית ופחות את ההשפעה שלנו על הפלנטה שלנו:

הספקים שלנו עומדים בתקן REACH. תקן זה מגן יותר על בריאות האדם והסביבה מפני הסיכונים הפוטנציאליים הנשקפים מחומרים כימיים. הוא גם מקדם שיטות חלופיות על מנת להפחית את כמות הניסויים בבעלי חיים.

הובלת מטענים באונייה. התחבורה הימית פולטת פי 63 פחות פליטות מאשר התחבורה האווירית בכל הנוגע להובלת סחורה באותו משקל ובאותו מרחק.

אנו משתמשים בתחבורה ימית, אשר משחררת פי 63 פחות פליטות מתחבורה אווירית בעת הובלת סחורות באותו משקל באותו מרחק. זה מאפשר לנו להפחית את ההשפעה של התנועות שלנו.

Back top top